Font

o Fontu

Výběr jazyka

cs / en

 

Časopis Font vydává již od roku 1991 reklamní a grafická agentura Kafka Design. Na osmašedesáti barevných křídových stranách vás zavede do světa grafiky, reklamy, prepressu, polygrafie a web designu. Je určen grafikům, fotografům, pracovníkům reklamních a marketingových agentur, ale i prepress studiím, tiskárnám a redakcím.

Pravidelně zveřejňuje rozhovory s významnými grafiky, fotografy nebo jinými umělci, představuje známé reklamní agentury, grafická studia či ateliery. Rozsáhlý materiál je vždy věnován corporate identity firem v daném oboru, včetně následného hodnocení jejich logotypů. Přinášíme informace o grafických a reklamních soutěžích (Zlatá pecka, soutěž Nejkrásnější kniha, Nejlepší výroční zpráva atd.). Font systematicky publikuje ukázky nových typů písma domácí i světové tvorby. Velice důležitou součástí časopisu jsou rubriky věnované hardware a software. Pravidelně jsou zveřejňovány testy různých hardwarových zařízení a periferií – příkladem jsou monitory, digitální fotoaparáty, tablety či tiskárny a skenery. Oblíbené jsou recenze programů pro grafiku a web design, včetně rubriky Krok za krokem (kuchařky různých počítačových grafických postupů a triků) a rozhovorů s českými web designéry. Časopis sleduje aktuální trendy zpracování obrazu a textu, stejně jako novinky v oblastech tiskových technologií a signmakingu.

Nedílnou součástí se stal rozsáhlý přehled firem, nabízejících služby v oblastech prepress, digitálního tisku a digitální fotografie. Čtenářsky populární je rubrika Ve zkratce s aktuálními zprávami a zajímavostmi z výtvarného i technického světa.

Grafická úroveň Fontu je vysoce ceněna, design časopisu byl ohodnocen v anketě reklamních odborníků a grafiků jako druhý nejlepší v ČR. Originálně řešené obálky přinášejí ukázky zajímavých, nestandardních tiskových technologií a materiálů (holografie, šestibarevný či metalický tisk, termogravura, výsek, ražba, voňavé barvy, ruční litografie a další). V předplatném jsou zahrnuty i přílohy ve formě tiskových materiálů nebo CD.


O Fontu napsali:

 

Martin Vácha, časopis Drak 6/97

„Na čtyřiašedesáti barevných křídových stranách vás Font zavede do světa reklamní grafiky a DTP. Mezi pravidelné rubriky patří „Představujeme“ (zde bývá představena určitá reklamní agentura), „Rozhovor“ (s grafiky, fotografy nebo jinými umělci), „Historie“ (o vzniku a vývoji písma, typografie a polygrafie), „Design“ (ukázky vydařených prací v oboru), „Logo“ (barevná dvoustrana s ukázkami logotypů, bank, nakladatelství, rádií, galerií atd. s jejich hodnocením), „Recenze“ (aktuální knihy), „Postupy“ (kuchařka pro různé počítačové triky – a to krok za krokem), „Trendy“ (nové technologie a postupy), „Software a hardware“ (o programech a technickém vybavení pro grafiky). Bez zajímavosti určitě nezůstanou ani soutěže, které se zde pravidelně objevují. V posledních číslech šlo například o „Nejlepší pozvánku“ nebo o nejlepší montáž fotografie, test znalostí písma atd. Úroveň tohoto periodika se za poslední roky hodně změnila a nutno podotknout, že k lepšímu. Časopis je určen výtvarníkům, grafikům, typografům a pracovníkům reklamních agentur. V ceně předplatného jsou zahrnuty i přílohy ve formě tiskových materiálů nebo CD ROM s volně šiřitelnými fotografiemi. Kvalitní papír, srozumitelné uspořádání článků, zajímavé obálky s perfektním tiskem (s ukázkou holografie, šestibarevného tisku, metalického tisku, termogravury, výseku, ražby, voňavé barvy, parciálního UV laku, sítotisku či litografie). To všechno jsou atributy, které lze směle přiřadit časopisu Font.“


Filip Blažek, www.typo.cz, 2000

Časopis Font je zaměřen převážně na samotný proces tvorby grafických návrhů na počítači, čemuž odpovídá i jeho struktura. Většina čísla je tedy věnována technologii.
Možná si pamatujete první čísla časopisu Font, útlá, černobílá, plná chyb v ošklivé, leč pro začínající devadesátá léta u nás typické grafické úpravě. Od té doby časopis prodělal obrovskou změnu k lepšímu. Font navíc nedávno výrazně inovoval grafickou úpravu, ta již není kolektivním dílem redakce, ale je hlídána jejím autorem, Pavlem Hrychem. Jeho koncepce je sice nadále poměrně konzervativní, ale v dobrém slova smyslu: časopis je přehledný a dobře čitelný.

Font je jediným českým periodikem, které soustavně informuje své čtenáře nejen o novinkách v oblasti softwaru a hardwaru, ale i o současné užité grafice u nás i v zahraničí. Dobrou tradicí se stalo představování jednotlivých typografů či grafických studií s bohatým ilustračním doprovodem. Jelikož někteří výtvarníci byli prezentování vícekrát, je zajímavé sledovat jejich profesionální vývoj.

Určitým nedostatkem Fontu je textová stránka. Některé články jsou povrchní, jiné jako by opsané ze zahraničních časopisů. Tristní jsou nudné rozhovory se zástupci reklamních agentur, kteří donekonečna omílají stejné fráze o výjimečnosti české reklamy (zatím co otištěné ukázky odpovídají pravému opaku).

Chválihodná je snaha tvůrců o prezentaci netradičních tiskových technologií, barev nebo papíru. Čtenář tak dostává mnoho informací, které by pouhým čtením článků nemohl dozvědět. Některá čísla jsou doplněna i od CD se stovkou kvalitně naskenovaných fotografií od deseti různých fotografů.


Filip Blažek, www.typo.cz, 2002

Kvalitně připravovaný časopis. Je věnován především počítačovému zpracování tiskovin: obsahuje recenze software, rozhovory s grafiky, ukázky postupů práce. Velká pozornost věnována reklamě a reklamní typografii. Více se dozvíte na adrese www.kafka.cz, kde lze časopis také objednat. Současná grafická podoba je dílem kmenového grafika agentury Kafka Design, Pavla Hrycha.