Font

časopis Font

Výběr jazyka

cs / en

 

Časopis Font vydává již od roku 1991 reklamní a grafická agentura Kafka Design. Na osmašedesáti barevných křídových stranách vás zavede do světa grafiky, reklamy, prepressu, polygrafie a web designu. Je určen grafikům, fotografům, pracovníkům reklamních a marketingových agentur, ale i prepress studiím, tiskárnám a redakcím.

Pravidelně zveřejňuje rozhovory s významnými grafiky, fotografy nebo jinými umělci, představuje známé reklamní agentury, grafická studia či ateliery. Rozsáhlý materiál je vždy věnován corporate identity firem v daném oboru, včetně následného hodnocení jejich logotypů. Přinášíme informace o grafických a reklamních soutěžích (Zlatá pecka, soutěž Nejkrásnější kniha, Nejlepší výroční zpráva atd.). Font systematicky publikuje ukázky nových typů písma domácí i světové tvorby. Velice důležitou součástí časopisu jsou rubriky věnované hardware a software. Pravidelně jsou zveřejňovány testy různých hardwarových zařízení a periferií – příkladem jsou monitory, digitální fotoaparáty, tablety či tiskárny a skenery. Oblíbené jsou recenze programů pro grafiku a web design, včetně rubriky Krok za krokem (kuchařky různých počítačových grafických postupů a triků) a rozhovorů s českými web designéry. Časopis sleduje aktuální trendy zpracování obrazu a textu, stejně jako novinky v oblastech tiskových technologií a signmakingu.

Nedílnou součástí se stal rozsáhlý přehled firem, nabízejících služby v oblastech prepress, digitálního tisku a digitální fotografie. Čtenářsky populární je rubrika Ve zkratce s aktuálními zprávami a zajímavostmi z výtvarného i technického světa.

Grafická úroveň Fontu je vysoce ceněna, design časopisu byl ohodnocen v anketě reklamních odborníků a grafiků jako druhý nejlepší v ČR. Originálně řešené obálky přinášejí ukázky zajímavých, nestandardních tiskových technologií a materiálů (holografie, šestibarevný či metalický tisk, termogravura, výsek, ražba, voňavé barvy, ruční litografie a další). V předplatném jsou zahrnuty i přílohy ve formě tiskových materiálů nebo CD.

 

Kdo jsou čtenáři Fontu?

Ukázkové číslo Font 156

 

 

O Fontu napsali:

Marta Sylvestrová - úvod v katalogu k výstavě obálek Fontu v Moravské galerii, květen 2007

Časopis Font založilo koncem roku 1991 grafické studio Kafka design. V porevolučním nadšení bylo jejich základním cílem odborně pomáhat čtenářům orientovat se v grafické práci v podmínkách rozbíhající se tržní ekonomiky, provázené prudkým nástupem digitálních technologií, které umožnily vpád neškolených amatérů do dosud výsadního postavení profesionálů v oboru grafického designu, nazývaném do té doby užitou grafikou.

U zrodu Fontu stáli a do dnešní doby vytrvali Ondřej Kafka, Pavel Hrych, Vladimír Kolenský a Aleš Navrátil. I když první čísla byla co do rozsahu skromná, levně tištěná a jejich layout vytvářeli společnými silami střídavě všichni členové redakce, záhy se časopis změnil v jedinečné periodikum s unikátně řešeným designem obálek, jaké jsme byli zvyklí před listopadem 89 vídat u renomovaných mezinárodních časopisů jako Graphis, Novum Gebrauchsgraphik, Print, Idea aj., které bylo obtížné získat, ale možné zapůjčit si v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně. Vedle originálního designu obálek Fontu kladli jeho redaktoři a tvůrci od počátku důraz na propagování atraktivních materiálů a nových technologií právě na obálkách, které jsou jako „oko – do duše okno“ hlavní vstupní branou k obsahu jednotlivých čísel.

Zásadní změnu vzhledu Fontu přinesla proměna designu časopisu, který zpracoval a teoreticky zdůvodnil jeden ze zakladatelů časopisu Pavel Hrych, absolvent VŠUP, ateliéru knižní grafiky a písma profesora Jana Solpery. Od čísla 40 s použitím plastického oválného logoprintu (viz Font 4/1998) je i layout časopisu jeho doménou. Nahradil dosud obdélníkový tvar značky časopisu novým oválným logem, které si podrželo negativní podobu písma, ale jeho umístěním v oválu a možností libovné barevnosti umožnilo volnost v grafickém řešení obálek. Současně byl zaveden slogan: Font – první grafický časopis. V úvodu čtyřicátého čísla Ondřej Kafka proklamuje vylepšenou recepturu Fontu slovy: „Vyzpovídáme významnou reklamní agenturu, zkušené grafické studio a oboru a okořeníme článkem o corporate vybraných značek. Kuchařka „Krok za krokem“ upeče zajímavý postup. Přidáme něco o aktuálních verzích grafických programů a proklepneme i nějaký ten kousek hardware, omastíme reportážemi z výstav a veletrhů. Vše se poté vaří několik probdělých nocí a na závěr ozdobí netradiční obálkou.“

Design obálek je jen ve výjimečných případech vytvářen členy grafického studia Kafka design.
Za zmínku stojí i Font 42, 6/1998, s portréty autorů Fontu jako „pestrobarevných objektů určených k prezentaci systému hexachrome s přidáním přímé stříbrné barvy.“

Tento exkluzivní prostor pro vlastní zviditelnění je poskytován jak významným grafikům, tak i studentům, jejichž tvorba byla zpočátku publikována na vnitřní dvoustraně časopisu. V okamžiku, kdy prezentaci díla grafiků uvnitř čísel nahradily rozhovory s nimi, stal se i jimi vytvořený design obálek předznamenáním obsahu daného čísla časopisu, navíc často tématicky zaměřeného. Prozíravý výběr studentských autorů obálek Fontu s odstupem času ukazuje, že z nich ve většině případů vyrostly výrazné osobnosti české designérské scény. Graficky originálně řešené obálky přinášejí ukázky zajímavých, nestandardních tiskových technologií a materiálů (holografie, šestibarevný či metalický tisk, termogravura, výsek, ražba, voňavé barvy, ruční litografie, lentikulární technologie a další).

Kromě propagace moderních technologií a nových přístupů v designu přináší Font informace z historie designu a reklamy. Vzhledem k tomu se i na obálkách občas objevují historické reminiscence, například na tvorbu malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana ve Fontu č. 6/1996.

Patrně světovým unikátem se stala obálka Fontu 4/1997, která byla tištěna klasickou litografií z ručního kamene. Toto grafické dílo pak bylo na každé obálce ručně číslováno a podepsáno autorem – výtvarníkem Františkem Vlachem.

Individuální řešení přinesla také digitální technologií tištěná obálka Fontu 6/2003, která nejen že nesla jméno každého předplatitele, ale měnily se i samotné kresby na obálce. Pokud byl předplatitel muž, měl za nákupním vozíkem kresbu chlapce, ženy měly dívku, firmy skupinku postav a slovenští předplatitelé nalezli na svých obálkách Jánošíka.

Úspěšnou a žádanou se stala také obálka Fontu 2/2005 s morbidní ilustrací od tvůrce známého pod zkratkou T.O.T.T. (Mrtvola). Je na ní zobrazen Pražský krysařík s vypoulenýma očima zahryznutý do krutě odervaného dívčího prstíku. Do černě natřené plochy ho technikou škrábané kresby vydrásal švýcarský kreslíř komiksů žijící v Curychu a Paříži Thomas Ott.

Výstava v Ambitu Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně ukazuje šestnáctiletý vývoj designu obálek časopisu, který získal mimo jiné i pro svou výtvarnou kvalitu a technologickou originalitu, během doby renomé jednoho z vizuálně nejzajímavějších periodik o grafickém designu. Font se stal vedle Rautu, Živlu a Deleaturu nejen zásadním informátorem o vývoji oboru, ale i vyhledávaným grafickým artefaktem, mapujícím a odrážejícím současné výtvarné trendy designu.

Filip Blažek, www.typo.cz, 2002

Kvalitně připravovaný časopis. Je věnován především počítačovému zpracování tiskovin: obsahuje recenze software, rozhovory s grafiky, ukázky postupů práce. Velká pozornost věnována reklamě a reklamní typografii. Více se dozvíte na adrese www.kafka.cz, kde lze časopis také objednat. Současná grafická podoba je dílem kmenového grafika agentury Kafka Design, Pavla Hrycha.

Filip Blažek, www.typo.cz, 2000

Font je jediným českým periodikem, které soustavně informuje své čtenáře nejen o novinkách v oblasti softwaru a hardwaru, ale i o současné užité grafice u nás i v zahraničí. Dobrou tradicí se stalo představování jednotlivých typografů či grafických studií s bohatým ilustračním doprovodem. Jelikož někteří výtvarníci byli prezentováni vícekrát, je zajímavé sledovat jejich profesionální vývoj.

Chválihodná je snaha tvůrců o prezentaci netradičních tiskových technologií, barev nebo papíru. Čtenář tak dostává mnoho informací, které by se pouhým čtením článků nemohl dozvědět. Některá čísla jsou doplněna i o CD se stovkou kvalitně naskenovaných fotografií od deseti různých fotografů.

 


Názory publikované ve FontBlogu nevyjadřují stanoviska redakce.
Redakce si vyhrazuje právo smazat příspěvky (komentáře), které obsahují vulgární jazyk, urážky, pomluvy, projevy rasové, národnostní, náboženské nebo jiné nesnášenlivosti a diskriminace.