Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Font 12 :: 6/1993

název článku

charakteristika

číslo strany

Předveď se!

ukázky návrhů vyhlášené soutěže

4

Klub s dobrým image

seznámení s kanadským klubem Image Club

5 – 6

Předveď se!

další ukázky návrhů na logo fy. DTP studio

8 – 9

SyndiCUT pro Signmaking

informace o firmě, která nabízí vše pro signmaking

10 – 11

Prezentace studentů UMPRUM

Písmo Mongoloid Graffiti od Ondřeje Chorého

12 – 14

Nové barevné standardy

nová technologie srovnávání barev (Clarity)

15

Pixel se vrací

nový Pixel Paint Pro 3

15

Tudy ne!

splnění funkce loga

16

Tajemství Velkého Fonta aneb písmo v kleci

vyhlášení soutěže

17

Telefony

ukázky piktoobrázků telefonů

18

Písma Korinna, Künstlerscript, Latin Wide, Lazy Bones, LCD, Le Griffe, Liberty, Lubalin

pravidelné ukázky písem

19 – 22

Písma

Eva Rosová – ateliér ilustrace a grafiky

23

Písma

Lucie Raškovová – ateliér ilustrace a grafiky

24

O historii písma

2. část – Nejstarší písma

25 – 26

Calamus potřetí

pokračování z minulého čísla

28 – 31

Grafické dílny na VŠ uměleckoprůmyslové

článek o práci serigrafické dílny VŠUP

32 – 33

Kódování ornamentů

pokračování z minulého čísla

35

Můj velký omyl

zkušenosti s reklamou Claude C. Hopkinse z roku 1937

37 – 38