Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Font 5 :: 5/1992

název článku

charakteristika

číslo strany

Dopisy čtenářů


4

Jak se dělá NEI report...

rozhovor s šéfgrafikem Vladimírem Spívalou

5 – 6

Software book č. 3

informace o programech vhodných pro DTP

7 – 8

Slovník DTP pojmů

2. část (Hin – Seg)

9 – 10

Invex Brno 92

reportáž z výstavy

11

Integrované postscriptové systémy Scitex

seznámení se systémy Scitex

13 – 14

Písma Bauhaus, Belshaw, Belwe Condensed, Bembo, Benguiat Condensed

pravidelné ukázky písem

15 – 18

Windows Draw 3.0 od Micrografx

recenze programového produktu pro PC

20 – 21

Adresář osvitovek

1. část

22

Logo

třípísmenová loga

23

Tudy ne!

recenze log

24

Postřehy z výpočetní techniky

článek o osvitových jednotkách, HH Manageru, Notebookách, aj.

25

Akcenty Oldřich Menhart

seznámení se vznikem a vývojem akcentů písem pro sazbu

26 – 27

Automobilová reklama

zkušenosti s reklamou Claude C. Hopkinse z roku 1937

28 – 30