Font

design

Výběr jazyka

cs / en

 

Vizuální identita Parku 360


park-uvodniNEW

Vizuální identitu Parku 360, multifunkčního prostoru v areálu letiště na okraji Hradce Králové, vytvořilo pražské Studio Divize. Park 360 hostí festivaly typu Rock For People aj.

2-scaled

park-uvodni

 

Park 360, poprvé představený veřejnosti na podzim roku 2021, je unikátní venue s rozmanitým využitím. Jedná se o multifunkční prostor v areálu letiště na okraji Hradce Králové. Areál nabízí jak venkovní prostory poskytující dostatek plochy i pro dočasné stavby, tak prostory vnitřní v podobě bývalých hangárů pro letadla.

 

7-scaled

22-scaled

 

Vizuální identita Parku 360 staví na dvou stěžejních prvcích – písmu a piktogramech. Na míru vytvořené písmo ve třech sklonech a dvou základních řezech, Regular a Poster, koncepčně navazuje na prostor, k čemuž směřuje číslo 360 v samotném názvu areálu. Číslovka zároveň vyjadřuje multifunkci areálu či uzavírání cyklů, jelikož Park 360 dbá na udržitelnost a řídí se principy cirkulární ekonomiky. Font má mnoho kontextových alternativ jednotlivých liter, díky kterým vizuální styl nezevšední v jednotlivých aplikacích. Typografie vytváří prostor. Stejně tak jako stíny pohybujících se lidí vržené na zem během slunných dnů. Jednotný vizuální styl v sobě propojuje několik principů – pohyb, čas a prostor. Sekundární nosný prvek představuje pestrá škála piktogramů, jejímž účelem je komunikovat jak společně s textem, tak i nezávazně na něm – snadno je tak identita čitelná bez ohledu na jazykovou vybavenost recipienta.

 

20-scaled

8

19-scaled


Identita Parku 360 je primárně černobílá. Důvodem pro jistou střídmost je i fakt, že jednotný vizuální styl bude v Parku 360 koexistovat i s dalšími grafickými elementy (vizuálními styly festivalů a jiných událostí), kterým by neměl zbytečně konkurovat, ale převážně je v rámci celého areálu podporovat.

 

10-scaled

Současně s identitou vznikl také základní informační web www.park360.cz, který prezentuje variabilitu prostoru a jeho možnosti. Příkladnou ukázkou barevnosti vizuálního stylu představuje rozdělení jednotlivých hlavních částí areálu – jako je Glamp 360, Club 360 nebo Pub 360 atd.

Iniciátor/klient:
Ameba Production
Community s. r. o.
Rok realizace:
2021–2022
Design: 
Ilja Bazhanov, 
Karla Gondeková, 
Tomáš Brychta, 
Sára Bergmannová

 

Náhled celého projektu můžete vidět zde:
 
 
Jak se vizuální styl Parku 360 líbí vám?
 

Komentáře k článku

11. 5. 2022 13:15 Milan

Úplně to trhá oči
Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.