Font

design

Výběr jazyka

cs / en

 

Největší výstavní projekt v české historii zná svou grafickou podobu

NM vizualizace

CZECHDESIGN zveřejnil výsledky designérské soutěže, kterou realizoval pro Národní muzeum. Vítězi jsou studia Marvil, Pixl-e a ReDesign. Tyto tři subjekty navrhnou grafickou podobu pěti expozic, které jsou součástí největšího projektu v historii českého muzejnictví.

Na konci října 2018 se po několika letech opět otevřely brány komplexu Historické a Nové budovy Národního muzea. Součástí oprav byly i úpravy interiérů, kde se chystají zbrusu nové expozice. Muzeum hledalo prostřednictvím výběrového řízení grafiku pro pět z nich:

  • Příroda, Zázraky evoluce,
  • Dějiny,
  • Dějiny 20. století,
  • Klenotnice a Mincovní kabinet 
  • Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti.

Do soutěže se přihlásilo celkem 27 soutěžních návrhů. Jednotlivá grafická studia mohla přihlásit návrh na jednu až všech pět expozic. Porota hodnotila návrhy pro každou expozici zvlášť.

 

Studio Marvil – vítěz na návrh expozic 1)  Příroda, Zázraky evoluce, 2) Dějiny, 3) Lidé: Člověk, společnost a kultura v minulosti


Studio Marvil

 

 

Pixl-e - vítěz na návrh expozice Dějiny 20. století

 

Pixl-e

 

 

ReDesign - vítěz na návrh expozice Klenotnice a Mincovní kabinet

 

ReDesign

 

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Soutěž probíhala od srpna do prosince 2018 a v úzké spolupráci s Národním muzeem byla organizována odbornou organizací CZECHDESIGN. Soutěž byla vypsána již na jaře loňského roku, účastníků bylo mnohem méně oproti té současné. Vzhledem k přísnějším kritériím na kvalifikaci účastníků museli být všichni pro nesplnění vyloučeni a soutěž následně zrušena. Zapojením CZECHDESIGN do celého procesu došlo k výraznému zjednodušení podmínek soutěže a zatraktivnění tématu pro širší spektrum designérů. Přineslo také několikanásobně větší počet přihlášených návrhů a úspěšný a kvalitní výsledek celé soutěže. CZECHDESIGN měl zároveň na starosti i soutěž na jednotný orientační systém v celém komplexu budov Národního muzea.

 

POROTA SOUTĚŽE

Soutěžní návrhy vyhodnotila odborná porota ve složení:

Nezávislá část poroty:
Ing. arch. Josef Pleskot, architekt, garant pro architektonické řešení expozic
Mgr. Jana Vinšová, ředitelka CZECHDESIGN
MgA. Roman Černohous, grafický designér, autor orientačního systému NM
Mgr. Jiří Toman, grafický designér, Toman design

Zástupci Národního muzea:
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM
RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea NM
Mgr. Marek Junek, Ph.D., ředitel Historického muzea NM
Mgr. Petr Brůha, hlavní manažer expozice NM
Mgr. Martin Musil, vedoucí výstavního oddělení NM

 

Do soutěže se přihlásilo mnoho kvalitních studií, což jsme kvůli administrativním bariérám a systému NEN vnímali jako malý zázrak. Díky intenzivní spolupráci s architekty výsledná řešení expozic. konvenují s těmi architektonickými. Pozitivně vnímám i to, že se jednomu studiu povedlo získat zakázky na tři expozice v Historické budově, budou mít tedy ucelený grafický koncept.” dodává Jana Vinšová z organizace CZECHDESIGN.

Práce na jednotlivých expozicích intenzivně probíhají a postupně se budou veřejnosti otevírat v letech 2020–2021.

 

 

 


Komentáře k článku

5. 8. 2019 02:00 jakub

hmm.. nevidím na tom nic světoborného... co to probuh stálo?
Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.
UGD logo na vysku-box