Font

Webalizer - vysvětlení parametrů

Výběr jazyka

cs / en

 

Přístupy
Každý zaznamenaný požadavek vůči serveru, je označován za Hit/Přístup. Může jít o požadavek na cokoliv - HTML stránku, obrázek, audio soubor, CGI skript, atd... Každý platný řádek v logu serveru se počítá za Hit/Přístup. Číslo uvedené ve statistice představuje celkový počet přístupů, které byly na server za zvolené časové období.

Soubory
Některé požadavky na server vyžadují, aby server klientovi, který se táže, poslal něco zpět - např. HTML stránku nebo obrázek. Taková akce se kvalifikuje jako File/Soubor a přičítá se k celkovému počtu Files/Souborů ve statistice.

Stránky
Obecně je považován za stránku libovolný HTML dokument nebo cokoliv, co jej generuje. Pojem stránka nezahrnuje ostatní prvky dokumentu jako obrázky, zvukové soubory, apod... Standardně považujeme za stránku cokoliv s koncovkou .html, .htm nebo .cgi, ale rovněž .phtml, .php3 a .pl.

Místa
Každý požadavek (přístup) na server přichází z unikátní adresy, která může být popsána jménem nebo přesněji IP adresou. Počet Sites/Míst ukazuje, z kolika unikátních IP adres vzešel během sledovaného období požadavek na server. V žádném případě nejde o počet návštěv unikátních individuálních uživatelů (osob), který není možné pomocí logů a HTTP protokolu určit (přesto je toto číslo nejbližší údaj, který o počtu uživatelů lze získat).

Návštěvy
Je-li položen požadavek (přístup) na server vícekrát z jedné IP adresy, počítá se časový odstup od předchozí návštěvy. Pokud je tato hodnota větší než přednastavený tzv. visit timeout (nebo dosud z této adresy nebyl požadavek vznesen), je návštěva kvalifikována jako Nová návštěva a přičítá se k celkovému počtu Visits/Návštěv i Sites/Míst.

KBytes
Hodnota KBytes ukazuje množství dat v kB, které byly během sledovaného časového období přeneseny směrem ze serveru. Tato hodnota je generována přímo log souborem, její přesnost závisí tedy na příslušném webserveru. Obecně by mělo jít o dosti přesné vyjádření množství přenesených odchozích dat ze serveru.