Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Vznik a vývoj písma

Druhé přepracované vydání knihy špičkové kaligrafky a odbornice na dějiny písma Jany Průšové

Ojedinělá publikace o dějinách písma v jeho známých i nečekaných souvislostech. Aspekty výtvarné, technické, historické, společenské a další spojuje autorka do celistvých pohledů na historii fenoménu, který lidstvo provází od chvíle, kdy se člověk vztahuje ke světu prostřednictvím vlastního vyjádření, ať již na jednoduché úrovni, nebo formou nádherných kaligrafií. Kniha čtenáře seznamuje s písmem rytým, tesaným, psaným štětcem či husím brkem na kámen, dřevo, voskové destičky, pergamen, a to vše v průběhu celých tisíciletí. Publikace přináší řadu otázek, například: Jaký je původ hieroglyfů? Proč jsou hebrejské texty psány zprava doleva? Co je příčinou složitosti čínských znaků? Jakou roli v našich dějinách hrála hlaholice? Na většinu z nich známe odpověď, ale některé budou teprve postupně osvětlovány dalšími archeologickými nálezy či postupným ověřováním odvážných teorií. První díl publikace zachycuje písmo jako lidskou činnost, která má v různých kulturách různé vlastnosti, nicméně se stále jedná o jednu oblast s určitými společnými znaky. Druhý díl knihy je věnován výhradně historii latinky, jak je zjevná z paleografických a epigrafických památek. Její vývoj je sledován od počátku do konce užívání rukopisného písma jako jediného způsobu zachování písemné informace. V závěru je zmíněna kaligrafie listinná barokní a klasicistní a dále kaligrafie soudobá, která se po desetiletích propadu znovu vrací na své místo jako svébytná oblast výtvarného umění. Nechybí ani závěrečný slovníček pojmů.

Kniha otevírá svět písma odborníkům i laikům, kteří mají zájem nahlédnout za hranice užitnosti písma, do jeho historických a společenských 
souvislostí.

 autor

Jana Průšová

 vydavatel

Jana Průšová

 rok vydání

 2017

 cena

280 Kč + poštovné a balné