Font

logo

Výběr jazyka

cs / en

 

Nové Mesto nad Váhom vybírá logo. Jak se vám finalisté líbí?

na homepage

Na základe propozícii verejnej neanonymnej súťaže na logo mesta Nové Mesto nad Váhom dňa 4. mája 2023 zasadala porota, ktorá z viac ako 40-tich návrhov vybrala do verejného hlasovania päť návrhov na logo mesta.