Font

hw & sw

Výběr jazyka

cs / en

 

Web o certifikovaném nátisku

Nátisk je základním kontrolním a schvalovacím prvkem v procesu vzniku tiskoviny. V obecném pohledu charakterizuje nátisk podobu finálního vytištěného produktu, v konkrétní situaci ale přesný význam nátisku pro jednotlivé subjekty i způsoby nakládání s ním závisí na řadě dalších okolností. Cílem tohoto projektu je další rozšíření obecného povědomí o problematice certifikovaného nátisku.

Zjednodušeně řečeno, nátisk může sloužit jako dohoda o výsledné barevnosti tiskoviny mezi tiskárnou a zadavatelem, může ale sloužit i jako kontrolní prvek v procesu předtiskové přípravy a schvalování nebo jako vodítko, přikládané k objednávce; ke vhodným a doporučeným způsobům práce s nátisky se ještě podrobněji vrátíme.

Nátisk se simulací tiskového rastru.

 

Primárním cílem výroby nátisku nemusí být vždy jen kontrola barevnosti výtisku. I když si širší odborná veřejnost právě otázky barevnosti s pojmem nátisk spojuje téměř automaticky, v praxi kromě toho provádíme například i nátisky impoziční (pro kontrolu vyřazení stránek a polohy důležitých objektů, jako je inzerce, v nižším rozlišení a bez nároku na barevnou věrnost). Ustálená praxe je taková, že tam, kde nejde o barevnou věrnost a je případně použito i nižší rozlišení, obvykle hovoříme o náhledech. Pojem nátisk si pak vyhrazujeme pro takovou simulaci tiskoviny, která věrně odráží výsledný vzhled tiskoviny jak po stránce barevnosti, tak i co do obsahu a vizuálního vjemu.

Více se dozvíte na adrese http://www.certifikovany-natisk.cz


Komentáře k článku

18. 4. 2008 14:27 Petr Parkan

Díky, zajímavé informace.
Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.

UGD logo na vysku-box