Font

foto

Výběr jazyka

cs / en

 

Pozvánka na výstavu To ne-podstatné

  Vážení přátelé a kolegové, zveme Vás srdečně na výstavu fotografií studentů a absolventů ateliéru fotografie VŠUP To ne-podstatné, která bude probíhat od 4. do 29. března 2008 ve výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, 110 00 Praha 1. Otevřeno denně kromě pondělí od 10:00 do 18:00.
Přečtěte si komentář Ivana Pinkavy…

Kurátoři:
Ivan Pinkava, Lucie Mlynářová, Michal Hladík

Vystavující autoři:
Jan Bigas, Patrik Borecký, Radeq Brousil, Peter Fabo, Martin Chum, Jan Kuděj, Petra Malá, Eva da Silva Melo, Štěpán Pech, Johana Pošová, Lukáš Prokůpek, Ondřej Přibyl, Michal Šeba, Jiří Thýn, Linda Urbánková, Michal Ureš

Výstava To ne-podstatné představuje práce vybraných autorů, kteří vystudovali či dosud studují
v ateliéru fotografie na VŠUP v Praze. Se všemi jsem měl příležitost během posledních tří let jejich práce konzultovat a připomínkovat, v případě absolventů pak jejich práci spíše přihlížet. Výstava si nárokuje zdánlivě obyčejný a snadný úkol nabídnout divákovi zajímavou současnou fotografickou výstavu, která by reflektovala myšlení vystavujících a současně se nevzdávala přiznaného selektujícího pohledu kurátorů výstavy (Ivan Pinkava, Lucie Mlynářová, Michal Hladík).

Kurátorský výběr si nenárokuje nedosažitelnou objektivitu ani neoprávněný rozměr teoretický, dokonce neusiluje ani o představení jakéhosi rukopisně jednotného obrazu ateliéru. Ten naštěstí ani neexistuje. Výběr vyplynul především ze vzájemné diskuze tří kolegů nad pracemi jejich studentů, z riskantního subjektivního posuzování kvality těchto prací a neméně pak z mnoha dlouhodobě vedených rozhovorů o současné fotografii a posunech tohoto média během posledních let.

Název výstavy To ne-podstatné byl vlastně od počátku názvem pracovním, u kterého nakonec při všech pochybnostech zůstalo. Vyplynul ze semestrálního zadání, kdy studenti na téma podstatné versus nepodstatné pracovali. V žádném případě nemá být pomůckou novinářům pro nabízející se snadný titulek či divákům pro rychlý názor a vzbuzovat zdání, že výstava představuje klíčová díla autorů, která si nárokují nenárokovatelné. Je tomu spíše právě naopak.

Ve fotografii se za poslední přibližně čtvrtstoletí zcela významně proměnil rejstřík námětů, motivů, forem a technologií i způsobů nakládání s nimi. Navíc není možné přehlédnout, že požadavky ve fotografii donedávna nárokované (čistota a pravdivost média, výrazný námět, způsob formy atd.) se posléze začaly jevit nepodstatnými a naopak. Logicky se tak dostáváme do velmi subtilních, jakoby ve spirále se točících relativizujících vztahů, kde se leckdy nečekaně objevují i spojnice s autory patřícími historii. Proto názvem To ne-podstatné chceme významově mířit spíše k znejistění a uvědomění si nemožnosti jakýchkoliv konečných tvrzení, co je na současné umělecké scéně snad „podstatné“ – a zda vůbec má jít o něco podstatného. Spíše se zdá, že dnes je důležitější pohybovat se kdesi v oblastech marginálií a téměř podprahově subtilních dimenzí, které skýtají netušené bohatství umělecky nezmapovaných zkušeností.

Mnohé vystavené fotografie by zcela jistě byly před pár lety odmítnuty a skončily by možná
v osobním archivu autora. To, že dnes o nich smíme uvažovat jako o inspirujících dílech, není změnou názoru na jejich kvalitu, ale především důsledkem toho, že se určujícím způsobem změnily motivy jejich vzniku. Dříve by jednoduše nemohly vzniknout. Důvody k řadě fotografií, jež se jevily ve své době nezpochybnitelné a legitimní, se dnes často vytrácejí a vnímavost nastupujících autorů směřuje jinou cestou. Fotografie se navíc natolik infikovala konceptualismem, že i autoři, kteří vědomě nadále pracují tradičnějšími fotografickými způsoby uchopování reality, musejí přiřadit novou obsahovou úroveň čtení své práce, pokud chtějí ve světě umění uspět. Výstavou si nepřejeme zaujímat jakékoli hodnotící stanovisko. Smyslem je předložit vedle sebe díla, která pojí jakási intuitivní subtilnost a křehkost. Díla, která mezi sebou budou vzájemně komunikovat, doplňovat se a také si odporovat svým protichůdným postojem a budou schopna oslovit veřejnost, aniž by jí jakkoli nadbíhala.

Ivan Pinkava

Podívejte se na ukázky fotografií v PDF (952.4 KB).


Komentáře k článku

Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.
UGD logo na vysku-box