Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Font 6 :: 6/1992

název článku

charakteristika

číslo strany

Předveď se!

soutěž o nejlepší logo firmy MS Computing

4 – 5

Slovník DTP pojmů

3. část (Ser – X)

6

Písmo "Top Ten"

porovnání oblíbenosti písem mezi USA a Evropou

8

... se stolu a monitoru aneb co v příručce nenajdete

malý fígl věnovaný všem uživatelům Corel Draw!

10

Písma Benguiat Gothic, Beton, Blippo, Blizzard, Block Condensed, Bookman

pravidelné ukázky písem

11 – 14

Tudy ne!

loga s použitím globusu

15

Ventura Publisher 4.1

představujeme program

16 – 17

Krok za krokem

možnosti vybraných funkcí DTP programů

18

Adresář osvitovek

2. část

19

Dopisy čtenářů


20

Pukané obilniny

zkušenosti s reklamou Claude C. Hopkinse z roku 1937

21 – 22