Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Font 11 :: 5/1993

název článku

charakteristika

číslo strany

Předveď se!

soutěž o nejlepší logo pro DTP studio

4 – 5

Lépe s barvou

představujeme QuarkXPress 3.2

6

Signmaking kolem nás

seznámení s možnostmi signmakingu

8

Prezentace studentů VŠUP

Petr Babák – osvitové písmo Prkno

11 – 13

Nástroj profesionálů

představujeme Illustrator 5.0

15

Rastry jak je neznáme

informace o nových systémech rastrování

16 – 17

Computer To Plate

představujeme 1440 MP Platesetter

17

Fontographer

recenze programu

18 – 19

Tudy ne!

recenze log

20

Písma Ikone Demi, Italia Book, Jenson Old Style Condensed, Kabel Book, Knightsbridge, Korinna

pravidelné ukázky písem

21 – 24

Na scéně umprumáci

Galina Hůlová – atelier filmové a televizní grafiky

26

Inzerce a skřítek...

laskavý čtenář promine

25

Na scéně umprumáci

Pavel Jedlička – atelier knižní grafiky a písma

27

O historii písma

nejstarší abecedy

28 – 29

KPT filtry

článek o filtrech KPT pro Photoshop

30 – 31

Calamus podruhé

článek o lámacím programu

32 – 34

Reklama – ale proč?

je reklama nutné zlo?

35

Týden v Tunisku

postřehy z krátké návštěvy Tuniska

36

Kódování postscriptových písem

pokračování z minulého čísla

39

Dopisy a ukázky

grafické návrhy z Corel Draw

40

Sedmnáct let v reklamní kanceláři

zkušenosti s reklamou Claude C. Hopkinse z roku 1937

41 – 42