Font

fontshop

Výběr jazyka

cs / en

 

Font 4 :: 4/1992

název článku

charakteristika

číslo strany

Dopisy čtenářů


4

Citoslovce radosti

rozhovor s pracovníky firmy WOW

5 – 6

Software book č. 2

informace o programech vhodných pro DTP

7 – 8

Slovník DTP pojmů

1. část (A – Hig)

9 – 10

Rozlišení DTP výstupů

tabulka hodnot

11

Full Service Komunikations Agentur

seznámení s reklamním trhem v Rakousku

12 – 13

Písma Barcelona, Baskerville Handcat, Baskerville Regular Italic, Bauer Bodoni Italic

pravidelné ukázky písem

15 – 18

Aldus PhotoStyler

recenze programu Aldus PhotoStyler 1.1

19

Jak se bude publikovat v budoucnosti?

úvaha o tom, kam směřují multimédia

20 – 21

Neville Brody

rozhovor redaktora PAGE s Nevillem Brodym

22 – 23

Logo

recenze log

23

Tudy ne!

použití linek v logách

24

Postřehy z výpočetní techniky

článek o CorelDraw 3.0, Notebookách, aj.

25

Zadávání inzerce

úvaha o problémech inzerce

26

Aldus FreeHand

seznamujeme Vás s možnostmi programu

27 – 28

Reklama a pneumatiky

zkušenosti s reklamou Claude C. Hopkinse z roku 1937

29 – 30