Font

design

Výběr jazyka

cs / en

 

Člověk v tísni slaví 30 let své existence s novým logem

01_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Nejdůležitější česká nezisková organizace po mnoha letech mění podobu své vizuální komunikace. Nové logo, které vzešlo z designérské soutěže pořádané Czechdesign, má posílit pozitivní vnímání a lépe vystihnout poslání Člověka v tísni. Vítězem soutěže je Studio Marvil, všichni účastníci se vzdali nároku na skicovné, navrhovali logo a poskytli licenci pro bono.

Člověk v tísni se během své existence stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Od svého vzniku v roce 1992 vystupuje pod výrazným logem, které tvoří ilustrace postavičky uvnitř kosočtverce a bílý text v černém orámování kosočtverce. Pro logo se stala námětem ilustrace Adama Hoffmeistera, která vychází z kresby Franze Kafky.

 

puvodni

Původní logo

 

 

Dosavadní logo velmi silně evokovalo právě „člověka v tísni“, nicméně neslo s sebou též negativní emoce, jako jsou hrozba, strach nebo tíseň. Právě tyto negativní atributy, které na sebe logo váže, vedly k prvním úvahám o změně loga. S růstem organizace a přesahem přes tuzemské hranice se začaly objevovat i bariéry funkčního charakteru, jako malá čitelnost na menších formátech, komplikace s mezinárodní variantou či jazykovými mutacemi kvůli vepsání textu přímo v logu.

„Osobně pro mě idea změny loga nebyla jednoduchá, je to přeci jenom 30 let s určitou značkou. Ale Člověk v tísni není logo, tvoří ho lidé a určitá kultura. Také jsme se opravdu změnili, jsme o dost větší a pomoc lidem v obtížných situacích zdaleka není to jediné, co děláme.  Kromě humanitární nebo sociální pomoci se věnujeme vzdělávání, organizujeme festival nebo pomáháme zvyšovat sebevědomí jednotlivců, komunit a občanské společnosti,“ komentuje Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni.

„Chceme být pozitivnější, srozumitelnější, a moci logo používat v různých kontextech, vůči velkým donorům na straně jedné, i negramotným příjemcům na té druhé. Oproti dnešnímu stavu se z budoucích asociací vytratily emoce spojené s hrozbou a nahradily je pozitivní emoce spojené s nadějí na lepší budoucnost a důležitost kritického uvažování. Dochází tak ke změně narativu organizace, který již neříká, že svět je ,,v háji”, ale že je možné ho změnit,“ dodává Pánek. 

Snaha o změnu proběhla již před 5 lety, ale nevyjasněná kritéria a požadavky spolu s emoční vazbou na původní logo vedly k neúspěchu. Ani další spolupráce s designéry nepřinesly kýžený výsledek. Z toho důvodu se tentokrát zástupci organizace rozhodli oslovit odborníky z Czechdesignu za účelem uspořádání soutěže a nastavení pevných pravidel, které by vedly k úspěšnému výsledku.

 

02_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Základní varianta nového loga Člověka v tísni.

 

 

03_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Nové logo Člověka v tísni pracuje s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy, obecně srozumitelnou a použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. 

 

 

04_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Nová vizuální identita Člověka v tísni − ukázka plakátů.

 

 

05_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Aplikace nového loga na misijním autě.

 

 

06_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

S novou vizuální identitou dostává Člověk v tísni také nové písmo Adelle Sans PIN od písmolijny TypeTogether, které jeho autorka Veronika Burian poskytla organizaci zdarma.

 

 

09_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Ukázka sbírkového billboardu.

 

 

08_pin-marvil-pro-czd_1200x800px

Brožura k výročí 30 let.

 

 

Z návrhů od tří účastníků soutěže porotu v čele s Alešem Najbrtem nejvíce oslovil koncept od Studia Marvil, za kterým stojí tým Olga Benešová, Vojtěch Vavřín, Tereza Saitzová, Jiří Karásek a Pavel Zelenka.

Staví na srozumitelném a jednoduchém symbolu člověka a názvu organizace. Je rozpoznatelný a čitelný v terénu i z dálky a umožňuje mezinárodní použití. Barevně je pestrý, symbolizuje naději, ale zachovává si funkčnost i v černo-bílém provedení.

„Pracujeme s nejjednodušší možnou obrazovou podobou lidské postavy – obecně srozumitelnou značkou, použitelnou ve všech myslitelných formách a na všech médiích. Znak pro člověka, který každý může nakreslit rukou,“ popisuje Olga Benešová ze Studia Marvil.

„Nové logo je odpovědí na otázku, jak klíčové hodnoty pomoc a naděje srozumitelně představit lidem z rozdílných kultur i sociálních vrstev. Jak oslovit prosté příjemce pomoci i sofistikované korporátní donory. Jakým obrazovým jazykem mluvit k lidem, kteří čtou zleva doprava, shora dolů, zprava doleva, nebo nečtou vůbec,“ dodává Pavel Zelenka, kreativní ředitel studia.

„Jsme nadšení, že jsme mohli stát u tak významného milníku klíčové organizace, jakou Člověk v tísni je, a gratulujeme Studiu Marvil. Posunuli značku organizace správným směrem k pozitivním asociacím a naději,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka Czechdesignu.

„Změna loga organizace Člověk v tísni je jednoznačně pozitivním krokem. Vítězné Studio Marvil zjednodušilo původní symbol rozkročené postavy člověka do srozumitelnější podoby. Také díky změně barevnosti z černé na modrou působí celá identita vstřícně a vyjadřuje naději, což je pro komunikaci této významné organizace klíčové,“ komentuje volbu odborný porotce soutěže Aleš Najbrt.

 

 

Do soutěže, která měla jedno kolo, byli na základě pečlivé rešerše vyzvání 3 účastníci z řad nejkvalitnějších tuzemských grafických designérů: Lumír Kajnar, Studio Marvil a autorské trio Tereza Hejmová, Štěpán Malovec a Martin Odehnal. Jejich návrhy budou samostatně představeny v Magazínu Czechdesign.

Jejich úkolem bylo připravit návrh nového loga Člověka v tísni spolu s mezinárodními a národními variantami, včetně systému tvorby podznaček.

Všichni účastníci soutěže se vzdali nároku na skicovné a navrhovali logo pro organizaci pro bono. Vítěz poskytl Člověku v tísni rovněž bezplatnou licenci.

POROTA
Závislá část poroty / zástupci vyhlašovatele:

 • Šimon Pánek, výkonný ředitel Člověka v tísni,
 • Andrea Nejvirtová, ředitelka Človeka v ohrození,
 • Jan Kamenický, finanční ředitel,
 • Jan Mrkvička, vedoucí humanitární a rozvojové sekce,
 • Jan Černý, vedoucí sociálně vzdělávacích programů,
 • Tomáš Vyhnálek, vedoucí fundraisingu,
 • Kateřina Hůlová, ředitelka pobočky (Kladno a Beroun),
 • Tomáš Urban, vedoucí mediálního oddělení.

Nezávislá část poroty / grafičtí odborníci:

 • Aleš Najbrt, grafický designér, kreativní ředitel Studia Najbrt,
 • Jiří Vaněk a Martin Hůla, designéři Carton Clan,
 • Jana Vinšová, teoretička designu, ředitelka Czechdesign.

 

Pěkná práce!
Jak se nová identita Člověka v tísni líbí vám?


Komentáře k článku

1. 6. 2022 20:38 DIN

... za toto politováníhodné nedopatření, k jakému dochází maximálně jednou za deset let.

26. 5. 2022 11:46 Font

Časopis Font se omlouvá za překlep!

26. 5. 2022 10:39 Jirka Karásek

Cernohous Roman - palec nahoru.

26. 5. 2022 10:20 Pes Laika

Díky bohu za ni!

25. 5. 2022 22:21 Cernohous Roman

Stepan Malovec, ne Moravec. Rekl bych ze dost znamy na to, aby se netrefilo jeho jmeno. Marvil skvely
Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.