Font

logo

Výběr jazyka

cs / en

 

Město Ostrov má nové logo a vizuální styl

CI Ostrova

„Významnou součástí propagace každé společnosti a tedy i města je logo. Je to pokud možno unikátní vizuální prvek, který pomáhá rychleji si zapamatovat a identifikovat značku, v našem případě město. Funkci loga může do jisté míry suplovat znak města, ale v mnoha případech je to spíše nevhodné.“

UGD logo na vysku-box