Font

logo

Výběr jazyka

cs / en

 

Další soutěž zrušena – JAMU. Všechny vás vyřazujeme!

„Na základě doporučení komise rozhodl zadavatel o vyřazení všech předložených nabídek z hodnocení a rozhodl proto i o zrušení soutěže.“ uvádí se v dokumentu JAMU. Kdo byla ta komise a jak byla odborná nebo jak vypadaly návrhy se ale nedozvíme… Přečtěte si níže šokující důvody k vyloučení jednotlivých uchazečů!

Na uvedených stránkách  nalezneme i PDF soubory, kde jsou jednotlivě vyřazeni ze soutěže různí účastníci (celkem 8). To jsou všichni účastníci soutěže?

U všech je pak uvedeno zhruba toto:
Zadavatel veřejné zakázky oznamuje, že vyřazuje uchazeče XY.

Důvody vyloučení:
Hodnotící komise shledala, že nabídka výše uvedeného uchazeče nesplňuje požadavky zadavatele uvedené ve výzvě, protože:
Nabídka nesplnila požadavek na snadnou identifikovatelnost.
Nabídka nesplňuje požadavek na originalitu.
Nabídka nesplňuje požadavek na vazbu na Leoše Janáčka.
Nabídka nesplnila požadavek na vazbu na čitelnost a zapamatovatelnost.
Nabídka nesplňuje požadavek na celistvost.
Nabídka nesplňuje požadavek na flexibilitu.
Nabídka nesplňuje požadavek na nadčasovost.
Nabídka nesplňuje požadavek na technickou použitelnost.

Z uvedených důvodů hodnotící komise nabídku výše uvedeného uchazeče vyřadila.

Rozhodnutí zadavatele o zrušení uskutečňování VZMR.pdf (dokument Adobe PDF)Rozhodnutí zadavatele o zrušení uskutečňování VZMR.pdf


Zdroj a více zde.

 

Je zajímavé, co všechno návrhy nesplňují. A jak jsou ty důvody k vyřazení podobné. To ti účastníci opravdu neměli návrh ani čitelný, ani celistvý, ba ani technicky použitelný? Opravdu takto zdrcujícímu odmítnutí lze uvěřit???

Rádi bychom všechny ty „technicky nepoužitelné“ a „necelistvé“ návrhy viděli. Prosíme proto účastníky, aby nám je poslali do redakce k publikování.

 

AKTUALIZOVÁNO
Jako první nám na naši výzvu o zaslání návrhů reagovali grafičtí designéři Vojtěch Říha a Jan Buchtela (Davis&Miller).
„S naším studiem Davis&Miller jsme se soutěže zúčastnili. Posíláme na ukázku náš ‚necelistvý‘ a ‚neoriginální‘ návrh.“
Jejich celou prezentaci si můžete prohlédnout zde:  D&M_jamu.pdf (dokument Adobe PDF)D&M_jamu.pdf
 
Ať nám někdo z hodnotící komise vysvětlí, v čem tato nabídka nesplňuje například požadavek na technickou použitelnost.

 

 

  


Komentáře k článku

12. 6. 2017 13:06 černobílý

Náhodou jsem našel tuto diskusi a můj příspěvek tedy přichází opožděně. Byl jsem členem oné komise. Jako umělec z oboru lehce příbuzného jsem nikoho z navrhovatelů osobně neznal. Každý člen komise zcela nezávisle písemně zhodnotil každý návrh. Poté jsme hodnocení odevzdali. Vše bez nějakých kuloárních pletich. Neshledávám na tom nic špatného, naopak proběhlo to zcela demokraticky a bez snahy někoho upřednostnit. Ani já osobně jsem nebyl žádným návrhem nadšen natolik, abych jej vysoko ohodnotil ve všech ohledech (vazba na Janáčka, originalita atd.). Něco se, bohužel, podobalo známým komerčním značkám potravin, oblečení či elektroniky, ale především většina návrhů pro mne postrádala vazbu k umění a k Janáčkovi. Těch pár návrhů, které tento aspekt zohlednily, nebylo pak dle mého soudu vhodných z hlediska praktické použitelnosti. Pokud tu hovoříte o diletantsví, nevidím důvod směrovat tento termín právě na stranu komise. Snad nemáme povinnost vybrat si něco, co se nám nelíbí...

28. 7. 2016 07:18 Johny

David Lobpreis: díky za vhled :-)

25. 7. 2016 10:43 David Lobpreis

Byl jsem jedním z účastníků z hodnotící komise. Zasedání komise trvalo zhruba 8 hodin a zápis z jednání má i při maximální stručnosti kolem 10ti stran.
Podklady z hodnocení s obsáhlejším zdůvodněním jednotlivých argumentů jsou samozřejmě uchazečům VŘ k dispozici (a dostali v tomto smyslu informaci).

Osobně mi přišla zajímavá ta část jednání, kdy komise řešila, do jaké míry je zadavatel povinen respektovat návrh jako svébytné autorské dílo a jak moc může autora tohoto návrhu tlačit k dalším úpravám.
Každopádně komise nebyla schopna z předložených návrhů vybrat žádný, který by vyhověl všem požadavkům.
Určitě to pro nás byl podnět, abychom případné další VŘ připravili jinak. Doporučení v tomto směru ostatně je i součástí zápisu.

11. 7. 2016 22:17 dan

to je hnus velebnosti, všechny brutálně vyřadit a nikomu tak nezaplatit za práci ani blbý skicovný

11. 7. 2016 09:29 @standakaluza

Soudě podle "spřátelených" výběrek, kterých jsem se za různá studia zúčastnil, ten, komu bylo ušito na míru buď nestihl termín, nebo dodal neobhajitelný výsledek. Tak to chodí, když se chtějí penízky z rozpočtu přihrát kamarádovi a nevyjde to ;)

2. 7. 2016 11:39 ALA

Je otázka, jestli někdo spíš nenapadl výběrovku, která byla někomu ušitá :). Logo je kvalitní a vizuál taky - akorát škoda, že jen typo...

2. 7. 2016 02:02 speedy

Davis&Miller mají kvaltní prezentaci. Klobouk dolu. Škoda takové, vlastně úplně zbytečné, práce a úsilí...

1. 7. 2016 14:01 staniszlaw bjiely / www.apoka.cz

smrdí to diletantstvím, nicméně nelze blíže zapátrati po tom proč to skrečli? dost pochybuji a je to myslím nereálný, že by se to týkalo všech návrhů ... budeme se těšit na to, kdo svoje předvede na veřejnosti bez tohoto přísného síta... :)
Osobní údaje, které zde uvádíte, budou použity pouze pro účely této diskuze na blogu font.cz.